MVO Nederland geeft de uitgangspunten van MVO als volgt weer:

  • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.
  • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
  • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

MVO2 (MVO in het kwadraat) is een aanvulling op deze punten en gaan een stuk verder dan het huidige MVO-beleid in de samenleving.

MVO2 geeft de uitgangspunten als volgt weer:

  • Erkenning dat geld en/of machtspositie geen doel mag zijn wat op elk moment boven mens, dier en natuur geplaatst kan worden. In de praktijk betekent het dat principes weer terug in standaard beleidsvoering komt en dat klanten geweigerd worden als deze niet passen bij de bedrijfsvoering of dat producten – ondanks dat ze wellicht enorme winst kunnen bieden – niet op de markt komen omdat ze niet goed voor de wereld zijn (producten zouden hooguit op de markt kunnen komen als na langere productontwikkeling het product wel past bij de principes van het bedrijf).
  • MVO2 richt zich op een constante doorontwikkeling van eigen MVO-beleid. Dit houdt in dat binnen het bedrijf het uiterste wordt opgezocht om elk jaar een significante verbetering te tonen van deze doorontwikkeling.
  • MVO2 betekent een bedrijfsvoering met kernwaarden en principes die boven alles staan. Economie gaat niet zomaar voor en in bepaalde gevallen houdt het in dat je als bedrijf accepteert dat je door die principes soms minder kan verdienen, soms minder kan investeren of soms diensten moet afstoten. Behoudt van producten of diensten ten kosten van mens, dier of natuur is niet acceptabel.

In de praktijk betekenen deze uitgangspunten dat we uit elke optie het maximale halen voor mens, dier en natuur. En soms betekent het ook dat je iets wat je als bedrijf wilt toch niet moet doorzetten. In andere gevallen liggen er beperkte mogelijkheden in de samenleving en wordt je als bedrijf tegengewerkt om echt de allerbeste optie te kunnen nemen. Toch zal je in dat geval het beste proberen om uiteindelijk toch hetgene voor elkaar te krijgen.  Het betekent ook in de praktijk dat we kiezen voor zonnestroom, groene energie en voor biologisch. Ook zover dat praktisch mogelijk is kopen we fair trade of controleren we herkomst. Een belangrijk punt in onze bedrijfsvoering is ook dat alles 100% plantaardig is. Dierlijke producten zijn nl. niet goed voor mens, dier en milieu.