Social Media

Sociale Media is bijna niet meer weg te denken in de huidige samenleving en nog steeds is deze nieuwe vorm van communiceren aan het groeien.

Als bewuste onderneming hopen we dat u meegroeit, want als kenners op het gebied van sociale media en internet weten we dat voor organisaties met een idealistische inslag sociale media een hele hoop mogelijkheden voor u biedt én vooral voor het goede doel waar u voor staat.

Directer contact met achterban en sympathisanten
Met sociale media bestaat de mogelijkheid om op een veel directere manier met uw achterban in contact te komen en weet u deze meer met uw organisatie te verbinden door deze personen sterker een gevoel te bieden dat ze bij uw organisatie of uw doelen betrokken zijn. De gebruiker van de sociale media krijgen door de binding gevoel dat ze onderdeel zijn en daardoor gaan ze sneller meehelpen.

Verspreiding en vergroten bereik
De golven van de sociale media helpen u mee om uw bericht en/of informatie razendsnel te verspreiden. En dat blijft niet bij één sociaal media-kanaal, maar het gaat van Twitter, via Hyves tot aan Facebook of YouTube. Uw nieuws, uw informatie binnen korte tijd verspreid. Tegenwoordig gaat het vaak zo dat wanneer u een persbericht verstuurt naar ANP e.a. persdiensten en u gelijktijdig uw bericht op bijvoorbeeld Twitter zet, dat de informatie eerder door de pers via Twitter wordt opgenomen en ontvangen.

Sociale Media als campagnetool
Sociale media biedt ook nog een platform voor campagne voeren. Digitale protesten wordt steeds vaker gedaan en met veel succes. Digitaal protesteren gaat van vormen uit de eerste generatie internet (petities en e-mailacties) tot aan het gebruiken van sociale media om te protesteren. Zoals mensen oproepen direct bedrijven te benaderen via Twitter met kritiek of berichten te posten op de Facebook ‘fanpage’ van een bedrijf en zodoende deze pagina’s ‘over te nemen’. Of het opzetten van speciale campagnepagina’s om mensen bij elkaar te brengen die zich willen inzetten voor dat onderwerp.

Veel mogelijkheden, maar hoe kan ik dit benutten?
Sociale Media biedt teveel mogelijkheden om op te noemen. En daar zit het heikele punt. Het bevat zoveel mogelijkheden, dat het een te grote taak wordt van één medewerker of dat u er zelfs een aparte medewerker op moet zetten. Ook komt het vaak voor dat medewerkers te weinig ervaren zijn met sociale media, dat er te weinig mee gebeurd of niet op een goede manier. Ook is er vaak een te lang leerproces nodig om deze op te leiden of laten opleiden. Daarnaast is Internet dynamisch. Soms is het handig om in bepaalde perioden extra intensief de sociale media te benutten en in andere periode het juist minder te doen. Bijvoorbeeld als uw organisatie een belangrijke campagne extra onder de aandacht wilt brengen of tijdens verkiezingen iets op de agenda wilt krijgen van debatten. Wat wij doen is u een service aan te bieden die past bij deze tijd. Een flexibele service. Gericht om u simpel en makkelijk te laten investeren in sociale media zonder daarvoor extra medewerkers aan te nemen, huidige medewerkers met extra taken te belasten of uw medewerkers in trainingprogramma’s te zetten.

Waarom investeren in Sociale Media?

Waarom sociale media beheer (grotendeels) uit besteden bij Treehugger?

Onze diensten: